Hallå där Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare på GS a-kassa!

Publicerad:

Regeringen har lagt förslag i höstbudgeten om att fackligt arbete ska vara a-kassegrundande samt om en bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa. Anna-Lena Lundh är kassaföreståndare på GS a-kassa och en av dem som välkomnar de nya förslagen.

Hallå där Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare på GS a-kassa!

Jamen hejhej!

Förslagen om förändrade regler, vad innebär dem?

Vi har fått positiva nyheter från vår regering om förslag som ligger i höstbudgeten. Ett av förslagen rör förtroendevaldas rätt till ersättning och skulle innebära att fackligt arbete betraktas som arbetad tid. Den andra stora förändringen gäller deltidsregeln och skulle innebära att 75 dagarsregeln slopas och att rätten till ersättning istället omfattar 60 veckor.

Det har också lämnats förslag om att personer som fyllt 64 år ska ha möjlighet att gå med i en a-kassa.

Vart kommer de här förslagen ifrån?

Fackförbunden har under flera år, sedan 2007 när tillämpningen blev mycket hårdare, drivit på att fackligt arbete ska jämställas med arbetad tid. Att inte kunna tillgodoräkna den fackliga tiden har påverkat flera av våra medlemmar extremt negativt vid arbetslöshet, så pass mycket att många varit rädda att ta ett fackligt uppdrag. Det påverkar hela fackföreningsrörelsen!

Jag tycker att förbunden har fått gehör från Sveriges nuvarande regering. Det är regeringen i samarbete med vänstern som lämnar fram de här förslagen.

På vilket sätt gynnar detta GS medlemmar? 

Det som är A och O när jag ser på helheten är att det blir tryggt att ha ett fackligt uppdrag. Vid arbetslöshet kommer inte ersättningen från a-kassan att påverkas negativt av att en person har ett fackligt uppdrag.

För den som har oturen att bli arbetslös förlängs deltidsbegränsningen till 60 veckor. Personligen så anser jag att det inte ska vara någon deltidsbegränsning alls. Alla arbetslösa kontrolleras idag noggrant av Arbetsförmedlingen varje månad, vilket borde räcka.

Hur ser arbetet ut framåt med de här förändringarna?

Vi  avvaktar med förväntan på riksdagsbeslut i december! Höstbudgeten lämnades till riksdagen den 20e september, det ska efter det på remiss för att sedan läggas som förslag till riksdagen. Någon gång under 2017 och 2018 förväntas det kunna införas om det går igenom.

Vi samverkar med a-kassornas samorganisation så att vi kan hantera en eventuellt ny lagstiftning så smidigt som möjligt. Vi vill också så snabbt som möjligt informera de fackliga avdelningarna om vad det här innebär rent konkret. Min förhoppning är att vår kommunikationsavdelning och fackets kommunikationsavdelning kan jobba tillsammans i den frågan, eftersom det här verkligen gynnar våra gemensamma medlemmar!

Då får jag önska lycka till – och hålla tummarna för att allt går vägen!

Tack så mycket!

Läs mer om de nya förslagen på GS a-kassas hemsida