GS varslar om strejk

Publicerad:

Den 6 maj varslade GS arbetsgivarorganisationen Almega Medieföretagen om strejk vid tre av deras medlemsföretags anläggningar, Bold Printing Stockholm AB, Kista, Pressgrannar AB, Linköping samt V-TAB AB Landvetter. Strejken blir, om inte parterna kommer överens om ett avtal, verklighet den 18 maj kl 12.00.

- Almega Medieföretagen kan undvika konflikt genom att teckna kollektivavtal med GS, som innehåller ett reformerat minimilönsystem och rätt till deltid för våra medlemmar som fyllt 60 år, säger avtalssekreterare Tommy Andersson.

GS varsel har sin grund i att förhandlingar om nytt kollektivavtal på tidningsområdet strandade den 4 maj, där arbetsgivarna avvisade GS krav.

– Jag kan inte förstå att Almega inte vill gå med på kollektiva lösningar som gör det möjligt för våra medlemmar att gå ner i deltid, avslutar avtalssekreterare Tommy Andersson.

Parterna kommer nu att kontaktas av medlingsinstitutet i början av denna vecka, vilka har till uppgift att förmå parterna att komma överens om nytt kollektivavtal.

För mer information:
Anette Niska-Andersson, kommunikationschef 070-226 97 49