GS varslar om stridsåtgärder mot Skogsstyrelsen

Publicerad:

Den 28 december varslade GS om stridsåtgärder mot myndigheten Skogsstyrelsen. Om inte parterna kommer överens om ett avtal blir stridsåtgärderna verklighet den 11 januari 2017 kl. 12.00

 

”I den situation som nu uppstått har förbundet en skyldighet att skydda våra medlemmars intresse och värna föreningsrätten. Det finns de som anser att trygga anställningsvillkor inte behöver tecknas ned i avtal mellan parterna för att skydda arbetstagarnas intressen, och att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att erbjuda de villkoren. Den uppfattningen står i kontrast till den svenska modellen och det kan vi inte acceptera.” – Kommenterar GS avtalssekreterare Madelene Engman.

 

Förbundet har i dag varslat Skogsstyrelsen om stridsåtgärder i syfte att tvinga myndigheten att underteckna nya kollektivavtal (VASA Skog och VISST). Förbundet och Skogsstyrelsen har i mer än femtio år haft kollektivavtal som säkerställt skäliga villkor för statligt anställda skogsarbetare. I årets avtalsförhandlingar har Skogsstyrelsen ställt krav innebärande att arbetstagargruppen lämnas utan kollektiva försäkringsskydd och utan gängse avtalspension.

Skogsstyrelsens agerande har syftat till att tvinga bort GS som avtalspart. Det är därför på sin plats att påminna om LOs organisationsplan som reglerar vilket förbund som skall vara avtalspart och i detta fallet är det GS. GS kan aldrig acceptera att arbetsgivarna dikterar villkor för förningsrätten.

Parterna kontaktas nu av Medlingsinstitutet som har i uppgift att förmå parterna att komma överens om nytt kollektivavtal.

 

För mer information kontakta Linda Tillybs (press och kommunikation): 010-470 83 99