GS välkomnar regeringens initiativ om korttidsarbete

Publicerad:

Idag presenterar regeringen att de har för avsikt att skicka en remiss om utvidgat stöd vid korttidsarbete till lagrådet. Förslaget väntas träda i kraft 1 augusti redan i år.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare går ner i arbetstid och lön tillfälligt. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Sverige har haft ett system för stöd vid korttidsarbete som kan användas vid synnerligen svåra konjunkturlägen sedan 2014.

Regeringen föreslår nu att stöd även ska kunna lämnas till företag som drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter som inte kunde förutses eller undvikas, oberoende av det allmänna konjunkturläget. Det kan till exempel handla om allvarliga pandemier eller handelshinder. För att få stöd måste företaget först ha försökt minska arbetskraftskostnaderna med andra tillgängliga åtgärder.

GS ordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

”Vi välkomnar regeringens initiativ om ett nytt system för korttidsarbete. Våra branscher behöver ett verktyg att ta till vid oförutsedda händelser som inte långsiktigt påverkar efterfrågan. I dagsläget är uppsägningar enda utvägen. Ett sådant system bör bygga på riskdelning mellan staten, arbetsgivare och arbetstagare. I förhållande till de krisavtal som tidigare träffats på svensk arbetsmarknad rymmer detta system en bättre balans. Utifrån debatten om Corona-virusets effekter är korttidsarbete ett rimligt verktyg. Det är däremot inte relevant att blanda in den typen av händelser i pågående avtalsrörelse.

Det som är viktigt i det fortsatta arbetet är att lagstiftningen också kompletteras med incitament för utbildning/kompetensutveckling när korttidsarbete tillämpas. För GS är det också centralt att lagstiftningen ger möjlighet till arbetsmarknadens parter att via kollektivavtal närmare utforma regelverket för hur korttidsarbete ska tillämpas.”