GS uppmanar FSC att förbjuda virke från Myanmar

Publicerad:

GS har skickat ett öppet brev till FSCs generaldirektör Kim Carstensen med en uppmaning om att FSC omedelbart ska förbjuda all inblandning av virke från Myanmar i samtliga FSCs standarder.

FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är världens största certifieringssystem för produkter som har skog som råvara.

FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC:s medlemmar utformar tillsammans FSC:s regler. Bland medlemmarna finns stora miljöorganisationer, sociala organisationer (t.ex fackföreningar och människorättsorganisationer) och företag (tillverkande företag, skogsbolag, enskilda skogsägare).

Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden.

Brevet som GS nu skickat adresserar den fruktansvärda situationen i Myanmar där läget måste beskrivas som ett pågående folkmord.
Fackföreningar och demonstranter förföljs och civilbefolkningen beskjuts av militärjuntan.

All skog i landet ägs av staten och varje affär som genomförs med landets efterfrågade Teak berikar militärjuntan.

GS står med befolkningen i Myanmar och värnas deras kamp för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs brevet i sin helhet:

Öppet brev till Kim Carstensen.