GS träffade ”Skogsministern” för att diskutera det svenska nationella skogsprogramet

Publicerad:

Regeringen och "skogsministern" Sven-Erik Bucht fortsätter den förra regeringens arbete med att utveckla ett svenskt nationellt skogsprogram. Programet ska omfatta skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och ska bland annat stärka konkurrenskraften och omfatta hela värdekedjan från skogen till färdig produkt.

Arbetet kommer att ledas av ministern i ett programråd. Med stöd av ett sekretariat knutet till regeringskansliet samt experter, myndigheter och arbetsgrupper.

–GS är positiva  till ett nationellt skogsprogram och kommer att delta i arbetet. Vi ser goda möjligheter att öka intresset för våra branscher och jobbskapande initiativ säger GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö.


 Foto: Susanne Nilsson, CC BY-SA 2.0, bilden är beskuren.