GS avtalssekreterare Madelene Engman

GS svar på OPO-skissen och förhandlingsläget

Publicerad:

Måndagen den 9 mars fick samtliga parter inom Industrin hämta en så kallad skiss hos de opartiska ordförandena. Denna skiss brukar vara översiktlig och beskriva en tänkt inriktning för de nya avtalen. Skissen innehåller oftast ett förslag till avtalsperiodens längd, om hur kommande löneökningar skall fördelas över åren.

Skissen innehåller inte något avtalsvärde i form av vilken procentuell löneökning som kan komma.

När varje part har hämtat skissen processas den inom varje organisation. För GS del så har samtliga delegationer som omfattas av skissen samt förbundsstyrelsen och förhandlingsorganisationen hanterat OPOs förslag.

Parterna uppmanades att svara på skissen så som idag den 10 mars.

Skissen innehöll ett förslag på en tre-årig avtalsperiod med uppsägningbart sista år. Samt att det skulle finnas ett avtalsvärde som fördelades utifrån att det kunde vara olika värde år för år.

Efter att varje fackförbund inom industrin hanterat frågan internt har vi nu lämnat ett gemensamt svar.

Det korta svaret är att det är rätt innehåll i avtalen som avgörande.

Vi är beredda att teckna ett längre avtal men våra krav är ställda utifrån ett år. För att kunna teckna ett tre-årigt avtal så måste löneökningarna vara de rätta, kravet om en låglönesatsning måste finnas med, en avsättning till våra system för deltidspension och en lösning på de gemensamma kraven inom jämställdhet och arbetsmiljö.

Vi anser att att oavsett längd på avtalet så är det innehållet och värdet som avgör och även i ett kortare avtal så måste lönenivån vara rätt och kraven vi har få en lösning.

Förhandlingarna gällande de allmänna villkoren på sju av våra avtalsområden fortsätter i någon vecka till innan OPO tar över fullt ut.
Det är som jag skrev redan förra gången lite kärvt på vissa områden. Motparterna har fortsatt långtgående krav som vi inte ser som likvärdiga byten mot våra krav.
På vissa områden finns det frågor som fortsatt förhandlas på andra områden är mycket redan rensat av bordet.

Det finns fortfarande tid att förhandla de avtalsspecifika kraven och vi gör fortsatt vårt bästa för att stå upp för GS medlemmars villkor och krav.

Madelene Engman
Avtalssekreterare