GS på plats under FN:s World Urban Forum

Publicerad:

Ordföranden Per-Olof Sjöö deltar vid World Urban Forum (WUF) i Medellin, Colombia den 5-11 april. 25 000 personer från hela världen samlas under forumet, som anordnas av FN, för att diskutera framtida konsekvenser och möjligheter med tillväxten i våra städer.

Under World Urban Forum som just nu pågår i Colombia visar bland annat olika länder och organisationer upp sina förslag på de största problemen vi har i våra växande städer runt om i världen idag.

Den svenska utställningen går under temat Innovation systems for Growing Cities (Innovationssystem för växande städer) och består av olika träbyggnadssystem som visar kopplingen mellan en ökad användning av trä och hållbara städer. Trä lämpar sig för industriella byggsystem. Det är ett lätt och starkt material där olika delar byggs i fabrik för att sedan fogas samman på byggplatsen. Byggelementen är lätta och husen går snabbt att bygga.

Sveriges Träbyggnadskansli har tillsammans med Boverket utformat Sveriges bidrag och representanter från socialdepartementet, flera organisationer och företag deltar. Det främsta budskapet är att svenska byggföretag kommit långt i utvecklingen av industriellt träbyggande.

WUF diskuterar även hållbarhet. Bygg- och fastighetssektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Ökad urbanisering och fortsatt traditionellt byggande riskerar att spä på den siffran. Genom att använda trä kan koldioxidutsläppen minska. Trähus kräver nämligen lite energi vid tillverkning och trä kan ersätta mer energikrävande material. Skogen har en viktig funktion både när den växer och när den används, eftersom skog och träprodukter har förmågan att lagra koldioxid under hela sin livstid.

Träindustrin gynnar även den sociala hållbarheten eftersom fabrikerna befinner sig ute i landet, nära råvaran. Det har stor betydelse för sysselsättningen i Sveriges skogslän.

Innan WUF genomförde det globala facket Building and Wood Workers' International (Bygg- och Träarbetareinternationalen), där Per-Olov är ordförande, ett möte med alla facken i Latinamerika. Därutöver besökte GS företag, Forest Stewardship Council samt skogs- och träfacken i regionen.


Per-Olof Sjöö tillsammans med Susanne Rudenstam, chef på träbyggnadskansliet.

 

Läs mer:
WUFs hemsida
Träbyggnadskansliet - Svensk träbyggnadsteknik på World Urban Forum