Seminarium i riksdagen

GS och LRF höll seminarium i riksdagen

Publicerad:

På bilden stående fr.v: Sven-Erik Hammar och Per-Olof Sjöö

Idag gjorde GS ordförande Per-Olof Sjöö och LRF Skogsägarnas ordförande Sven-Erik Hammar gemensam sak och höll ett frukostseminarium i riksdagen för att lyfta fördelarna med industriellt trähusbyggande.

Tove Malmqvist från Kungliga tekniska höskolans avdelning för miljöstrategisk analys inledde seminariet och presenterade begreppet ”Livscykelanalys” eller LCA. I en livscykelanalys tar man hänsyn till alla steg i byggprocessen från utvinnandet av råvaran till färdigt hus och slutligen återvinning.

Malmqvist konstaterar att energiförbrukning och utsläpp från byggprocessen bör sättas i fokus när energiförbrukningen vid uppvärmning går neråt. Det blir alltså allt viktigare att räkna på hur mycket energi som går åt fram tills det att huset börjar att användas.

I ett EU-projekt för standardisering av byggprocessen har man bland annat räknat på skillnaden i energiförbrukning  där endast fasaden byts ut mot trä. Redan vid en så pass liten förändring ser man en minskad klimatpåverkan.

Sven-Erik Hammar från LRF-Skogsägarna fortsatte med att säga att en av de största utmaningarna vi har framför oss är just klimatförändringarna men konstaterar även att vi sitter på en del av lösningen, som är att använda den svenska skogsråvaran i industriellt trähusbyggande.

– Genom att nyttja den svenska skogen på rätt sätt kan vi byta ut den svarta kolatomen mot den gröna. Fördelarna med att tillverka hus i fabriker för att sedan frakta ut delarna och snabbt montera dem på plats är stora.

– Man kan på kort tid bygga upp ett hus på samma sätt som ungarna bygger Lego, säger Hammar med ett leende. 

GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö, konstaterar även att det skapas många arbetstillfällen genom industriellt trähusbyggande och det ofta på mindre orter i anslutning till skogen. Sjöö påpekar även att trähusbyggandet redan idag står för 50% av bostadsmarknaden, om man lägger samman villor och flerfamiljshus, men att vi även måste få fart på höghusbyggandet i trä. Politiken spelar en viktig roll för att sända signaler till marknaden.

Sjöö och Hammar avslutar med att presentera fyra gemensamma punkter för att stimulera den klimatsmarta trähusindustrin:

  • Ett tydligt politiskt mål för att öka andelen trä i byggnader.
  • Ett systemtänk vid byggande där klimat, miljö och sysselsättning är viktiga komponenter.
  • Snabb och tydlig kommunikation vad gäller uppföljning på Boverkets uppdrag, att utreda forsknings- och kunskapsläget  angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, som ska presenteras för regeringskansliet i september 2015.
  • Ett aktivt brukande av skogen.