GS kommenterar vårbudgeten

Publicerad:

Under onsdagen presenterade regeringen vårbudgeten. GS välkomnar höjningen av arbetslöshetsförsäkringen och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.

Höjningen av arbetslöshetsförsäkringen hjälper den som blir arbetslös. Ett stärkt skyddsnät behövs och ökar omställningsförmågan och konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Det är viktigt för GS medlemmar som arbetar i branscher med stark internationell konkurrens och snabb strukturomvandling.

Andra positiva inslag är ökat järnvägsunderhåll, resurser till en svensk exportstrategi och ökade anslag till kemikalieinspektionen.

Klimatsmarta och effektiva transporter kommer öka konkurrenskraften i GS branscher. En exportsatsning är viktig för jobben. Vi ser goda möjligheter i att utveckla exporten av moderna industriellt byggda trähus då klimatpolitiken ställer allt högre krav på en biobaserade lösningar globalt. Likväl bör en exportsatsning ge fler svenska båtproducerande varv och svensk möbelindustri möjlighet att synas på fler utländska mässor. Att våra medlemmar ska ha en giftfri arbetsmiljö är något GS har arbetat för länge. Det bidrar även till att stärka GS branschers konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

I vårbudgeten innefattar investeringsstimulansen för hyresbostäder även ett långsiktigt hållbart byggande där de bostäder som byggs ska ha låg energianvändning. Här saknas klimatperspektivet på produktionen av byggnaderna, dvs. den klimatpåverkan som uppstår innan huset är färdigt.. En viktig förutsättning för hållbart byggande är en minskning av den klimatpåverkan, bl.a. på grund av energiförbrukning, som uppstår under byggprocessen.