GS kommenterar pensionsöverenskommelsen

Publicerad:

Idag presenterade regeringen delar ur pensionsöverenskommelsen.Bland annat ska staten ta över ansvaret för premiepensionen. En ny myndighet skapas som erbjuder ett fåtal val av trygga och hållbara fonder.

-GS ser värdet i en ny pensionsöverenskommelse, då dagens pensionssystem helt enkelt inte fungerar, säger Per-Olof Sjöö förbundsordförande GS, alltför många löntagare får helt enkelt inte pensionen att räcka till.

När människor nu blir allt äldre måste mer pengar in i systemet för att klara av pensioner och en bra välfärd. Därför är det nödvändigt att göra förändringar i pensionssystemet.

Den så kallade riktåldern för pension höjs från 65 år till 66 år 2023. Det är vid den åldern som man bland annat kan ta ut garantipension och få bostadstillägg. Därtill kan man få så kallat bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om pensionen är mycket låg. Trygghetssystemen följer med höjningen av riktåldern.

- Pensionsgruppen har slutit en inriktningsöverenskommelse som innehåller en hel del bra saker men det finns frågetecken som måste rätas ut och kompletteringar som måste till, säger Per Olof Sjöö, förbundsordförande GS.

GS ställer sig bakom en förändring i pensionssystemet om vissa andra saker är på plats. Tillexempel så bedömer hälften av GS medlemmar i åldrarna 45-59 att de inte kommer orka arbeta fram till dagens ordinarie pensionsålder. För att det ska vara rimligt att höja pensionsåldern måste medlemmarna kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv, så är det inte idag. Stora satsningar på bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö måste göras.

Bakgrund

Den så kallade pensionsgruppen består av sex riksdagspartier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna pensionsgrupp har haft som uppdrag att ta fram ett förslag för ett längre arbetsliv. Syftet är att klara av kostnader för pensioner och välfärd när befolkningen blir allt äldre.