GS inkomstförsäkring gäller under hela 2016

Publicerad:

Ett förtydligande angående GS inkomstförsäkring.

GS förbundsmöte beslutade i november att försäkringen kommer att gälla till och med sista december 2016.

På förbundsmötet i juni 2016 kommer man besluta om den ska förlängas ytterligare. 

Läs mer om vår inkomstförsäkring här.