GS ingår överenskommelse om korttidsarbete

Publicerad:

GS tecknade idag (18/3) ett centralt avtal gällande korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare och fack nu kan ingå lokala överenskommelser om korttidsarbete där staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i tid samtidigt som arbetstagaren får ut över 90% av lönen.

Måndagen den 16 mars presenterade regeringen ytterligare budgetåtgärder med anledning av Coronaviruset. Bland annat beslöt regeringen att utöka subventioneringsgraden för korttidsarbete. I korthet innebär det att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader minskar med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90% av lönen.

Idag den 18 mars har GS kommit överens om att teckna ett centralt avtal för korttidsarbete med motparterna Trä- och möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Grafiska Företagen och Gröna Arbetsgivare.

Överenskommelsen berör följande kollektivavtal:

  • Träindustriavtalet
  • Stoppmöbelindustriavtalet
  • Infomediaavtalet
  • Förpackningsavtalet
  • VMF-avtalet
  • Skogsavtalet
  • Sågverksavtalet

De centrala avtal som tecknats ger de lokala parterna stöd att teckna lokala avtal utifrån de premisser som gäller i lagen och de åtgärder som regeringen tillfälligt satt in med anledning av coronaviruset.

 

Om din arbetsgivare kommer med förslag som rör korttidsarbete eller permittering är det viktigt att det sköts rätt. Finns det en klubb på arbetsplatsen ska du vända dig dit, i annat fall hör du av dig till din lokalavdelning!

 

Hitta din avdelning här.