GS i möte med Mikael Damberg (S) med anledning av DAs granskning av Samhall

Publicerad:

Samhall är ett statligt ägt bolag med syfte att skapa arbete åt personer med olika funktionsnedsättningar. GS är ett av sju avtalsbärande förbund inom LO som har avtal med Samhall. Tidningen Dagens Arbete omfattande granskning av Samhall visade på stora brister i arbetsmiljön.  I granskningen framgick bland annat att anställda hade till uppgift att desarmera militära granater.

Mot bakgrund av DAs granskning och i syfte att skaffa sig en bredare bild av verksamheten kallade näringsministern till möte med Samhallsansvariga från varje LO-förbund. GS representant på mötet var ombudsman Tony Berggren:

-Det är bra att ministern tog initiativ att prata med de fackliga parterna, det är en dialog som vi har saknat. Förhoppningen är nu att verksamheten verkligen anpassas efter de anställdas förutsättningar. Dessutom vill GS att Samhall som tidigare aktivt valt bort träindustrin nu ser träindustrins möjligheter. Kommenterar GS ombudsman Tony Berggren mötet med näringsminister Mikael Damberg.

GS har noterat att Samhall under flera år avvecklat sitt engagemang i GS-näringar och till stora delar kommit att syssla med städ- och kommunal service. GS menar att Samhall har ett bredare ansvar och även ska se till de möjligheter som industrin kan erbjuda.