GS förbundsordförande välkomnar decemberöverenskommelsen

Publicerad:

Den 27 december meddelade regeringen och de borgerliga partierna att man träffat en överenskommelse om hur Sverige ska regeras med minoritetsregeringar. Uppgörelsen bryter det politiska dödläget och möjliggör för det största blocket att få igenom sin ekonomiska politik. Som en följd av detta meddelade statsministern att regeringen inte kommer att utlysa det extra val som tidigare annonserats.

- Det är bra för Sverige att ansvarsfulla politiker skapar förutsättningar för ett stabilt regerande i det komplicerade parlamentariska läge som uppstod under hösten, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Överenskommelsen innebär att den socialdemokratiskt ledda regeringen sitter kvar och ges möjlighet att få igenom sina budgetar i riksdagen. Redan i samband med vårpropositionen kan regeringen sätta igång detta arbete. Samtidigt ska det sökas breda politiska lösningar inom energi-, försvars- och pensionsfrågorna.

- För GS medlemmar är det ett välkommet besked. Den länge emotsedda höjningen av A-kassan kan nu komma till stånd redan till sommaren. Regeringen får också förutsättningar att driva en mer löntagarvänlig politik under mandatperioden, konstaterar Sjöö.

- Decemberöverenskommelsen isolerar också Sverigedemokraterna som nu får betala för sitt ansvarslösa agerande i samband med budgetbehandlingen i Riksdagen. Det skapar goda förutsättningar för en politisk debatt som handlar om de frågor väljarna anser är allra viktigast. Jobben, skolan och välfärden måste nu komma i första rummet, avslutar Sjöö.