Per-Olof Sjöö och panelen "Migrants, Migration, Post-2015 Development" under GFMD

GS förbundsordförande talade på Globalt forum för migration och utveckling i Stockholm

Publicerad:

Bild: Per-Olof Sjöö och panelen "Migrants, Migration, Post-2015 Development" under GFMD

Idag (12/5) påbörjas ”GMFD civil society days” som samlar över 200 representanter från olika organisationer i Stockholm för att diskutera frågor som rör migrantarbete. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö deltog i en panel om utvecklingen för migration och migrantarbetare efter 2015.

Sjöö som talade i form av President för BWI (bygg och träarbetarinternationalen*) och representant för fackföreningsrörelsen höll ett anförande där han inledde med att konstaterar att det idag finns runt 202 miljoner arbetslösa och 900 miljoner så kallade "working poor" i världen, personer som trots att de arbetar hela dagarna fortfarande lever i fattigdom.

Bristen på möjlighet att försörja sig hemma tvingar folk att lämna sina hem och familjer för att söka arbeten i andra länder. Detta är något vi även ser en ökning av mellan länder i Europa och inte bara i utvecklingsländerna. Sjöö fortsatte med att prata om problemen som möter många migrantarbetare som ofta hamnar i klorna på oseriösa arbetsgivare och att vi i Sverige, trots den svenska modellen, har haft uppmärksammade fall där migrantarbetare har arbetat under nästintill slavlika förhållanden.

- Det krävs ett paradigmskifte i synen på migrantarbete, där man ser till de mänskliga rättigheter för arbetarna, inte ser dem som ett verktyg för utveckling, påpekar Sjöö.

*BWI (Building and woodworkers international, bygg och träarbetarinternationalen) är en av de två globala fackliga federationer som GS ingår i. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö är för närvarande också President över BWI.

Läs mer:
GFMD Civil Society Days hemsida