GS förbundsordförande kommenterar utgången av riksdagsvalet

Publicerad:

Det är en mycket splittrad bild som växer fram av det politiska läget efter söndagens val. Det första man kan konstatera är att svenska folket vänt alliansen och Fredrik Reinfeldt ryggen. Det är positivt att valresultatet så tydligt ger alliansen underkänt för den politik som präglat Sverige i åtta år.

Socialdemokraterna är överlägset största parti och ser ut att öka något i förhållande till förra valresultatet. Man kan förvisso vara missnöjd med 31% men samtidigt måste vi ta in den resa som partiet gjort. För bara drygt två år sedan befann sig Socialdemokraterna i fritt fall och många statsvetare gjorde bedömningen att partiet spelat ut sin roll som dominanter i svensk politik. Det är i ljuset av detta man ändå får betrakta Socialdemokraternas valresultat som en stark bedrift.

Sverigedemokraternas framgång är en tankeställare för alla oss som tror på ett öppet och tolerant samhälle. Vi är helt enkelt inte vaccinerade mot den främlingsfientliga rörelse som vi sett i andra europeiska länder. Det är uppenbart att rädsla och otrygghet göder Sverigedemokraterna. Därför är det nu nödvändigt att forma en politik för full sysselsättning och att minska de växande klyftor vi sett de senaste åren.

Nu gäller det naturligtvis att navigera klokt och ansvarsfullt i det mycket komplicerade parlamentariska läget som uppstått. Sverige behöver en handlingskraftig regering. Stefan Löfven kommer av allt att döma att få uppdraget av talmannen att bilda regering. Han har mitt fulla stöd i det arbetet.

Per-Olof Sjöö, 
Förbundsordförande.


GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö.