GS förbundsordförande kommenterar FN:s klimatrapport

Publicerad:

Igår presenterade FN:s klimatpanel sin slutrapport om jordens klimat. Vi i Sverige bör bland annat bidra med tydligare regler för byggandet, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade igår i Köpenhamn sin slutrapport som sammanfattar IPCC:s tre tidigare rapporter om jordens klimat. IPCC så gott som fastställer att det är mänsklig påverkan som orsakar global uppvärmning.

Rapporten ska vara vägledande för att nå målet om minskade växthusgasutsläpp med 50 procent till 2050. Vilket är nödvändigt för att stabilisera klimatet med en temperaturökning på högst två grader som är gränsen för farlig klimatförändring.

Enligt IPCC måste de mesta av världens elektricitet produceras från källor med låga koldioxidutsläpp 2050. Förnyelsebar energi måste växa från dagens 30 procent till 80 procent inom energisektorn, annars väntar allvarliga, genomsyrande och oåterkallelig skada på jorden. Det betonas att kostanden av att agera är betydligt lägre än att inte göra det.

- Sverige kan bidra med tydligare regler för livscykelanalys inom bygg- och fastighetssektorn, som ansvarar för ca en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, där alla utsläpp upp- och nedströms är inkluderade. Tydligare satsningar på hållbart skogsbruk och träråvaran ger klimatfördelarna i form av koldioxidreduktion och är en långsiktig minskning av klimatpåverkan, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

- Det är dags att ställa om till ett grönt samhälle. Skogen kan bidra i form av förnybar råvara och grön energi. Kommunalpolitiker kan bidra genom att till exempel öka byggandet i trä, vilket även ökar konkurrensen bland byggföretagen, avslutar Sjöö.