GS avtalssekreterare Madelene Engman förbereder organisationen på konflikt

GS förbereder för konflikt

Publicerad:

Den 28 december varslade GS om stridsåtgärder mot myndigheten Skogsstyrelsen. Om inte parterna kommer överens om ett avtal blir stridsåtgärderna verklighet den 11 januari 2017 kl. 12.00

Parterna har kontaktas av Medlingsinstitutet och genomförde den 4 januari överläggningar i syfte att försöka sluta avtal. Dessa skuggades av att Arbetsgivarverket inte ville närvara eller ge Skogsstyrelsen mandat att förhandla utifrån de förslag till lösning som presenterades från GS sida. Överläggningarna avslutades utan att parterna kunde komma överens om nya avtal.

”Nu tyder allt på att det blir en konflikt nästa vecka och organisationen förbereder för fullt för att stå redo inför detta. Arbetsgivarnas agerande tvingar oss även att överväga ytterligare åtgärder” , säger GS avtalssekreterare Madelene Engman.