GS bidrar till fond för Gazas folk

Publicerad:

GS kommer att bidra till den återuppbyggnadsfond som ITF (Internationella transportarbetarfederationen) upprättat till stöd för Gaza.

GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö, kommenterar:
- Vi har alla förfärats över de illdåd som Gazas befolkning utsatts för denna sommar. Fackföreningsrörelsen världen över stöttar nu de ansträngningar som görs för en varaktig vapenvila och i förlängningen en varaktig fred i en tvåstatslösning, där blockaden av Gaza och ockupationen av Västbanken måste upphöra.

- Samtidigt är det avgörande för såväl Världssamfundets trovärdighet som för offrens värdighet, att de ansvariga i Israels politiska och militära ledning ställs till svars för det lidande de utsatt Gazas befolkning för.

GS globala federationer BWI (bygg- och träarbetareinternationalen) och UNI (UNI grafisk- och förpackningsbransch) har båda uttalat sitt stöd för Gazas befolkning.

GS bidrar via vår solidaritetsfond till ITFs återuppbyggnadsfond.
Läs mer:

UNIs pressmeddelande 
BWIs pressmeddelande (eng) 
ITFs insamling