Förhandlingarna klara: 5.4% i löneökningar på 29 månader

Publicerad:

GS och de andra förbunden i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 %. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

Målet för GS har hela tiden varit att justera avtalsvärdet uppåt, något vi lyckades med i en historiskt svår avtalsrörelse.

De nya avtalen ger 5,4% på 29 månader och det är ett högre värde i årstakt jämfört med avtalen 2017-2020.

Avtalsvärdet på 5,4% fördelas på följande vis:

Från 1/11-2020 till 31/3-2022 höjs lönerna med 3%
Från 1/4-2022 till 31/3-2023 höjs lönerna med 2,4%

Utöver reallöneökningar fick vi igenom:

  • En insamlingsmodell som innebär att anställda som tjänar under 26 100 per månad bidrar till potten med ett krontal istället för procent.
  • En ny pensions- och försäkringsöverenskommelse som bland annat innebär att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare, detta stärker GS medlemmars avtalspension betydligt. I överenskommelsen finns också bra lösningar som säkerställer att hela värdet av avtalsförsäkringarna går ut, tillexempel genom att avsättningar till tjänstepensionen görs varje månad istället för varje år. När månadsavsättningar genomförs ska det också framgå på våra medlemmars lönespecifikation.

Årets avtalsrörelse har varit helt unik. För första gången i modern tid har fack och arbetsgivare förhandlat under en pågående pandemi. Det är utan tvekan så att Coronapandemin haft en påverkan på avtalsförhandlingarna.

I mitten av mars när det var två veckor kvar av avtalsrörelsen (avtalen löpte ut 31 mars) slog Coronapandemin med fullkraft mot Sverige. Flera branscher inom hotell- och turistnäring såg uppsägningar på rekordnivåer. Även inom GS branscher korttidspermitterades många av våra medlemmar. Som mest var 20% av GS medlemmar korttidspermitterade och dessutom hade ett reseförbud införts.

Det fanns då helt enkelt inte förutsättningar för att driva en avtalsrörelse vidare. Därför beslutades att avtalen skulle prolongeras till 31 oktober 2020.

När parterna nu satt och förhandlade sista helgen i oktober skedde det mot bakgrund av en ny tilltagande smittspridning i samhället. Trots det har GS och facken inom industrin ändå förhandlat fram en löneökning som innebär en uppjustering av avtalsvärdet jämfört med förgående period. Detta samtidigt som vi hållit arbetsgivarnas krav på långtgående försämringar i avtalen borta.

GS medlemmar har kämpat hårt och gått till jobbet mitt under brinnande pandemi, även under den period då avtalen var prolongerade. I förhandlingarna fick vi inte till en tydlig kompensation för de senaste 7 månaderna. Men vi fick ett avtal med höga värden redan från 1 november vilket gör att vi får ett avtalsvärde som hjälper till att höja lönerna även in i framtiden. Det är långsiktigt bättre för våra medlemmar än ett engångsbelopp.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö:

  • Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuffa förhandlingar om hur ett nytt avtal ska se ut. Trots alla utmaningar är jag nöjd med att vi kan gå in i en ny avtalsperiod med goda förutsättningar för ökad reallön för våra medlemmar och att huvuddelen av löneökningarna kommer redan 1 november i år.

GS avtalssekreterare Madelene Engman

  • Den här avtalsrörelsen måste ses mot bakgrund av att vi är mitt uppe i en världsomfattande pandemi och att arbetsgivarna gått ut stenhårt med krav på att växla ned löneökningstakten. Att i det läget klara av att ändå förhandla fram så pass starka kollektivavtal är enbart tack vare vår fackliga styrka.

 

Avtalen inom industrin som är färdigförhandlade är:

Träindustriavtalet
Stoppmöbelsavtalet
Virkesmätaravtalet
Skogsavtalet
Infomediaavtalet
Förpackningsavtalet
Sågverksavtalet

Förhandlingarna på andra avtal som avslutas längre fram är:

Samhallsavtalet
Tidningsavtalet
VASA-avtalet
VISST-avtalet
Skogsavtalet kyrkan
Bemanningsavtalet
Trävaruhandelsavtalet