GS avtalssekreterare Madelene Engman

Förhandlingarna är igång

Publicerad:

GS avtalssekreterare Madelene Engman skriver under avtalsrörelsen om förhandlingsläget. Texterna samlas under "Avtalsnytt med Madde" på vår tema-sida.

Vi har nu träffat samtliga våra motparter inom industrin, Grafiska Företagen, TMF, Industriarbetsgivarna och Gröna i ett antal kansliöverläggningar. Syftet med de inledande kansliträffarna är att reda ut vad våra och deras krav betyder och försöka få en gemensam bild över vilka frågor som ligger på bordet på respektive område.

Inom vissa områden har redan ett antal papper utvecklats mellan parterna för att nästa vecka när flera delegationer är på plats mer noga kunna gå igenom vad som menas med kraven, delegationsvis.

Det är lätt att konstatera att det kommer bli intensiva och svåra förhandlingar under februari. Vi står i ett antal frågor på helt motsatta sidor i våra krav men det finns säkert också frågor som parterna kan finna goda lösningar på.

Fortsätt det goda arbetet ute lokalt med att mobilisera våra medlemmar och rekrytera fler medlemmar, det är avgörande för hur den här avtalsrörelsen slutar.

Inget är klart förrän det är klart och på vägen framåt kommer vi göra allt vi kan för att förbättra våra medlemmars villkor och i de fall vi behöver hålla i de framgångar vi sedan tidigare har kommer vi vara ståndaktiga.


Madelene Engman
Avtalssekreterare