Bild på Per-Olof Sjöö sittandes vid ett bord Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS

"En moderatledd regering hade varit en katastrof för Sveriges löntagare"

Publicerad:

Första veckan med en omdiskuterad regering på plats går mot sitt slut. Det är liksom föregående mandatperiod en regering med ministrar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men där en uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna kommer att påverka den politik som förs. 

Hej Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS! Vad kan den här uppgörelsen betyda för GS medlemmar?

- Det är en del beska piller för våra medlemmar att svälja. För det första är fördelningspolitiken tokig. Jag har svårt att se vilket behov en person som tjänar 100 000 i månad har av att få skatten sänkt med 2000. Vi behöver tvärtom ha en politik där de som tjänar bra bidrar mer till att stärka vår gemensamma välfärd. Jag utgår ifrån att den skattereform som det flaggas för i regeringsöverenskommelsen kommer att leda till minskade klyftor i samhället. Sedan är ju frågan om våra medlemmars anställningsskydd en viktig fråga. Vi har hela tiden haft grundinställningen att spelreglerna på arbetsmarknaden bäst sköts i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Vi har sedan tidigare förhandlingar igång mellan LO och Svenskt Näringsliv där frågor om trygghet och omställning är på bordet. När politiken nu parallellt med dessa förhandlingar tillsätter en utredning om LAS-frågorna blir det störningar som jag helst hade undvikit.

Vad hade alternativet till den här lösningen varit?

- Det fanns väl egentligen bara två alternativ, extraval eller en moderatledd regering. Jag tror att människors förtroende för den politiska processen redan tagit skada av den utdragna regeringsbildningen och att ett extraval hade gjort ännu mer skada. En moderatledd regering hade varit en katastrof för Sveriges löntagare. De frågor om anställningsskydd som nu ska förhandlas och utredas hade väldigt snabbt blivit lagstiftning med kraftigt försämrat anställningsskydd. Vi måste nu använda de kommande åren för öppna och raka samtal med våra medlemmar. Om partier som inte sätter löntagarnas intresse i första rummet får majoritet i riksdagen blir det tufft. Var fjärde GS-medlem har röstat på Sverigedemokraterna, ett parti som drömmer om att bilda ett konservativt block tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna. Värnar man löntagarnas långsiktiga intressen är en sådan röst inte bara bortkastad utan också kontraproduktiv.

Finns det några positiva innehållsdelar i S, MP, C och L:s uppgörelse som du ser det?

- Jag tycker att den näringspolitiska delen är väldigt bra för GS medlemmar. En skogspolitik för hållbart brukande och tydliga skrivningar om att vi måste bygga mer i trä är ingredienser som både tryggar medlemmars jobb och dessutom kan bidra till att skapa fler jobb i våra branscher.

Om du skulle få formulera om tre områden i den uppgörelsen, vilka skulle det vara och hur skulle de se ut?

- Jag skulle ha formulerat om skrivningarna så att det tydligt framgår att arbetsmarknadens parter har ansvaret för spelreglerna på arbetsmarknaden. Jag skulle också ha med punkter som kan bidra till att stärka parterna, bland annat behålla avdragsrätten för fackföreningsavgiften som tyvärr försvinner nu. Sedan skulle jag inte ha stängt dörren för frågan om vinstuttag i välfärdssektorn. Jag förstår dock att det med nuvarande parlamentariska läge är omöjligt att få igenom den typen av förslag. Ett tredje område som skulle sett annorlunda ut är ju fördelningspolitiken som jag redan nämnt. Den nyliberala synen på att ökade klyftor är bra för samhället hör hemma i papperskorgen.

- Sammantaget tycker jag nog ändå att Stefan Löfven ska ha credd för att han lyckades få till en ny regering. Man måste ha i åtanke att socialdemokraterna fick 28% i valet. Då kan inte en regeringsförklaring vara synonym med partiprogrammet utan det krävs kompromisser. Vill vi undvika en situation där löntagarna måste göra eftergifter måste vi också ta ansvar för att det blir en annan mandatfördelning i Sveriges riksdag. Det är knappt fyra år till nästa chans att rätta till detta.