GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö med Mikael Damberg på besök på Deromes nya husfabrik

Socialdemokratisk näringspolitik gör skillnad för GS medlemmar!

Publicerad:

Idag besökte näringsminister Mikael Damberg och GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö Deromes nybyggda fabrik utanför Varberg. Fabriken är en stor investering som vid full drift innebär ca. 100 nyanställningar. ”Socialdemokratisk näringspolitik gör skillnad för våra medlemmar” sammanfattar Per-Olof Sjöö.

Två mil norr om Varberg pågår just nu tester av Derome-koncernens nybyggda modulfabrik. Vid full drift räknar företaget med att ca. 3 lägenheter per skift och sysselsätta ungefär 100 personer.

Deromes investering stärker kapaciteten för det svenska träindustriella byggandet och möjliggör för fler att bo i billiga, klimatsmarta bostäder. För GS del är det mycket välkommet att branschen växer då det tryggar våra medlemmars arbeten längs hela värdekedjan - från skogsbruket genom sågverket vidare till husfabriken.

”GS vill såklart att våra medlemmar ska få behålla sina jobb. Då krävs det också att politikerna bedriver en näringspolitik som gör att företagen vill investera i våra branscher. Där märker vi en stor skillnad på den tidigare alliansregeringens näringspolitik och den näringspolitik som Mikael Damberg genomför.” säger Per-Olof Sjöö.

Vad gäller det träindustriella byggandet så har den socialdemokratiska regeringen visat stort intresse för branschen. Bland annat har de tagit fram en inriktning för ökat träindustriellt byggande som innebär mer samverkan och pengar för att stödja det träindustriella byggandet.

”För mig som ordförande för GS-facket är det fantastiskt att se den här utvecklingen när det gäller det träindustriella byggandet.” säger Per-Olof Sjöö, Mikael Damberg fyller på:

”Det är en fantastisk utveckling vi ser. Vi har fördubblat bostadsbyggandet i Sverige och vi har satt extra fokus på att bygga i trä. Det är klimatsmart och det skapar också ett extra värde av vår fantastiska skogsprodukt till aktiebolaget Sverige och det skapar också fler nya jobb till Sverige. Det här är en av valets viktigaste frågor och det är att se till att bedriva en smart industripolitik som skapar nya jobb, trygga jobb, välbetalda jobb.” säger Mikael Damberg.

Det gemensamma besöket sammanfaller också med att det idag är möjligt att gå och förtidsrösta. Glöm därför inte bort att använda din chans att rösta för en fortsatt aktiv industripolitik, rösta för schysta jobb!