Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS, och Vanja Elsilä, förtroendevald i Avdeling 6 Väst, står bredvid varandra framför en rollup med GS-logga. Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS, och Vanja Elsilä, förtroendevald i Avdeling 6 Väst.

Fler kvinnor tar plats på Förbundsmötet

Publicerad:

GS har i dagarna två genomfört årets första förbundsmöte. För första gången i GS historia var andelen kvinnor i den beslutande församlingen lika stor som andelen kvinnor i medlemskåren, 20%.

Redan i välkomsttalet uppmärksammade förbundsordförande Per-Olof Sjöö att andelen kvinnor i församlingen ökat markant sedan tidigare år. "Vi har länge haft en målsättning att öka andelen kvinnor i ledande positioner och beslutande organ och glädjande nog kan vi se att utvecklingen går åt rätt håll", kommenterar Per-Olof Sjöö. 20% av ledamöterna vid förbundsmötet var kvinnor, vilket speglar hur medlemskåren ser ut i GS.

Vanja Elsilä, förtroendevald i Avdelning 6 Väst, var en av dem som deltog på sitt första förbundsmöte. "Det har varit fantastiskt roligt och intressant och det känns häftigt att få vara med och påverka besluten", sammanfattar hon efter mötet. Det var inte bara närvaron som var premiär för Vanja, hon var även uppe i talarstolen för att ge sin syn på en av de inkomna motionerna. "Det var lika bra att riva av allt med en gång", förklarar hon glatt.

Förutom den ordinarie dagordningen så handlade mötesdagarna en del om det till hösten stundande valet. GS valgeneral Susanna Ekeljung påminde om vikten att prata politik med medlemmar och kolleger, att varje samtal är viktigt då många ännu inte bestämt sig för om, eller på vilket parti, de ska rösta. Förbundsmötet gästades av Mattias Lahti Davidsson från organisationen #jagärhär, som berättade om arbetet med att bekämpa hat och hot på sociala medier.

Nästa förbundsmöte är 28-29 november 2018.