Fas 3 fasas ut

Publicerad:

Vid årsskiftet börjar den nya regeringen äntligen att avveckla FAS 3. Åtgärden ska ersättas med bland annat nya jobb inom välfärden. GS vill också se en satsning på bristyrkesutbildningar för att förse industrin med resurser.

GS har länge drivit kravet på att avskaffa arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 då den inte uppfyller sitt syfte, nämligen att arbetssökanden får en anställning eller kvalitativ utbildning.


Den nya S-ledda regeringen har utlovat förbättringar. GS vill se en satsning på bristyrkesutbildningar för att tillgodose bland annat industrins kommande behov av utbildad personal. Även Arbetsförmedlingen bör få ordentliga resurser så att matchningseffektiviteten ökar.


GS är gärna med och bidar i detta arbete och välkomnar därför arbetsmarknadsministerns önskemål om samarbete med arbetsmarknadens parter.