Facklig framgång med arbetet för ett giftfritt skogsbruk

Publicerad:

De fackliga påtryckningarna för att få ett giftfritt skogsbruk i Sverige har gett resultat, förra året var det för första gången fler plantor som alternativbehandlades än giftbehandlades. Magnus Lindberg från GS och Henrik von Hofsten från Skogsforsk bjöds in till seminarium i Amsterdam för att berätta om det framgångsrika samarbetet.

Med anledning av att mer än 100 000 människor inom EU årligen dör av arbetsrelaterad cancer, där exponering av cancerogena ämnen är en starkt bidragande faktor, anordnades ett tredagars seminarium i Amsterdam. Seminariet fokuserade på hur vi kan hitta och dela med oss av lösningar som reducerar exponeringen av de cancerogena ämnena på europeiska arbetsplatser.

Magnus Lindberg, avtalsansvarig ombudsman för Skogsavtalet på GS, var tillsammans med Henrik von Hofsten, Skogsforsk, inbjuden för att berätta om den framgång som samarbetet mellan fack, arbetsgivare och forskare haft med projektet att hitta ett ekonomiskt hållbart kemikaliefritt skydd mot snytbaggars angrepp på skogsplantor. "Snytbaggar äter upp barken på plantor så att de dör, förr fanns inget annat sätt att skydda plantor mot detta än med kemikalier", förklarar Magnus Lindberg.

1982 togs ett kongressbeslut i dåvarande Skogsarbetarförbundet om att arbeta mot ett helt giftfritt skogsbruk i Sverige, där oro för skogsplanterares hälsa var den primära orsaken. Som en följd av detta bildades Plantskyddskommittén, bestående av forskare och representanter från fack och arbetsgivare inom skogen, vars uppdrag är att forska fram insekticidfria alternativ. Flera olika miljövänliga insekticidfria preparat har tagits fram och 2015 var första året med fler alternativbehandlade plantor än giftbehandlade. Framväxten och utvecklingen av certifieringssystemen FSC och PEFC, och det målmedvetna fackliga arbete som bedrivits där, har också varit en avgörande faktor som drivit på den positiva utvecklingen.

"Det är en facklig framgång att vi har kommit så här långt, det visar hur vi med gemensamma krafter kan åstadkomma förändring när vi samarbetar mellan fack och arbetsgivare" avslutar Magnus.

Läs mer om Magnus Lindbergs och Henrik von Hofstens presentation här!