LO utlyser stipendium inom området facklig feminism

Publicerad:

På årsdagen av det fackliga metoo-uppropet #inteförhandlingsbart utlyser LO ett nytt stipendium på 50 000 kronor. 

Berättigade är medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden som vill genomföra ett projekt eller en aktivitet som främjar jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, i en facklig organisation eller i arbetslivet generellt. 

Stipendiet är på 50 000 kronor och ska delas ut av LOs ordförande i samband med 1 maj-firandet varje år.

Fakta

  • Stipendiet på 50 000 kronor utlyses årligen den 21 november. Sista ansökningsdag är den 15 februari.
  • Medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden kan söka för aktiviteter eller projekt som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen.
  • Exempel på aktiviteter kan vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, kartläggningar, medel för person/grupp sprida kunskap inom facklig feminism.
  • Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsad med ett start- och ett slutdatum.

Länk till ansökan »