Facken inom Industrins ordföranden inleder konferensen. Från höger Per-Olof Sjöö (GS), Eva Gouvelin (Livs), Marie Nilsson (IF Metall), Martin Linder (Unionen), och Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer).

Facken inom Industrins jubileumskonferens har startat

Publicerad:

Idag startade Facken inom Industrins konferens som ska pågå i två dagar. I centrum för konferensen står 20-årsjubileumet för undertecknandet av Industriavtalet. 

Inför konferensen publicerades en debattartikel i SvD skriven av de fem förbundsordförandena från Facken inom Industrin; Per-Olof Sjöö (GS), Marie Nilsson (IF Metall), Eva Gouveline (Livs), Martin Linder (Unionen) och Ullrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer).  I debattartikeln formuleras utmaningar för industriavtalet men FI tydliggör också en del principiella frågor och öppnar för fler bärare av avtalet.

I öppningsanförandet talade ordförandena om de fördelar som Industriavtalet gett både medlemmar och samhällsekonomin. Därefter identifierade de industriavtalets framtida utmaningar. Under konferensen kommer det pågå grupparbeten utifrån dessa fyra utmaningar som industriavtalet har att hantera för att livskraften i avtalet ska bestå:

Utmaning 1: Goda anställningsvillkor i en globaliserad ekonomi.
Utmaning 2: Lönebildningen i Sverige – Industriavtalet 20 år framåt
Utmaning 3: Svensk industri eller industri i Sverige?
Utmaning 4: Stärkt och fördjupat FI samarbete.

Till grund för varje av dessa block kommer det hållas seminarium och i vissa fall också presenteras helt färska rapporter från FI. Deltagarna på konferensen och de som ingår i grupparbetena består av förbundsledningar och ombud från Facken inom Industrins förbund. 

 

Från höger: Tommy Öberg (författare), Anna Danielsson Öberg (författare), Julius Petzäll Mendonca (GS), Madelene Engman (avtalsansvarig GS), Niklas Hjert (förhandlingschef Unionen) och Göran Nilsson (kanslichef FI).


Efter inledningsanförandet från förbundsordförandena lanserades den nya boken – Vem ska bestämma på lönemarknaden? – skriven av journalisterna och författarna Tommy Öberg och Anna Danielsson Öberg. Boken presenterades av författarna och kommenterades därefter av en panel bestående av Madelene Engman (avtalssekreterare GS), Niklas Hjert (förhandlingschef Unionen) och Göran Nilsson (kansli chef för Facken inom Industrin). Samtalet leddes av GS kommunikatör Julius Petzäll Mendonca.

Konferensen kommer gästas av regeringsrepresentanter, näringslivrepresentanter, arbetsgivarorganisationer och andra fackliga organisationer och avslutas imorgon onsdag.