Fack och arbetsgivare överens om förändring av konflikträtten

Publicerad:

Idag presenterade de tre fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv ett förslag till förändring av konflikträtten. Förslaget förekommer den statligt tillsatta utredningen och innebär i korthet att inga stridsåtgärder får vidtas i annat syfte än att teckna kollektivavtal.

Den senaste tiden har det skrivits en hel del om konflikten i Göteborgs hamn och den statliga utredning som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsatte i syfte att se över konflikträtten. GS lyfte tidigt ett oroande  finger för vad en utredning av konflikträtten skulle innebära för maktbalansen på arbetsmarknaden, särskilt mot bakgrund av den högermajoritet som finns i riksdagen för att kraftigt begränsa konflikträtten.

Idag (5/6) presenterade de tre fackliga centralorganisationerna (LO, TCO och SACO) tillsammans med arbetsgivarna ett eget förslag till förändring av konflikträtten. Förslaget har arbetats fram i syfte att minimiera påverkan på maktbalansen på arbetsmarknaden men också lösa problemen i Göteborgs hamn. I korthet innebär förslaget att ”inga stridsåtgärder får vidtas i annat syfte än att teckna kollektivavtal”. Inga andra begränsningar av sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader görs. Med detta förslag blir det inte möjligt med den typen av konflikter likt den i Göteborgs hamn, samtidigt som det inte påverkar GS möjligheter att konflikta för starka kollektivavtal. I förlängningen innebär det att samtliga aktörer på arbetsmarknaden har att följa samma regelverk.

”För GS var det viktigt att förslaget till förändringar av konflikträtten som parterna nu lägger fram inte rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att detta förslaget inte påverkar GS förmåga att fortsättningsvis teckna och strida för starka kollektivavtal samtidigt som det ger stabilitet och förutsägbarhet, vilket gynnar våra medlemmar.” – kommenterar förbundsordförande Per-Olof Sjöö.