Bild: Per-Olof Sjöö, Ambets Yuson och Nilton Freitas från BWI i samtal med Lars Johansson, arkitekt på AIX vid Sveriges utställning i Medellin, Colombia 2014

Export av höghus i trä och social dialog till Colombia

Publicerad:

Bild: Per-Olof Sjöö, Ambets Yuson och Nilton Freitas från BWI i samtal med Lars Johansson, arkitekt på AIX vid Sveriges utställning i Medellin, Colombia 2014

Den 17:e februari arrangerade Business Sweden ett seminarium på temat " Affärsmöjligheter för svenska skogsindustri"

Sveriges ambassadör i Colombia, Marie Andersson de Frutos berättade om utvecklingen i landet och ett ökat intresse av att bygga högre hus i trä samt att utveckla skogsbruk och träindustri. Uppstarten för detta var Sveriges utställning på UN habitat World Urban Forum i Medellin 2014 där GS ordförande Per-Olof Sjöö fanns på plats för att berätta om möjligheterna med industriellt trähusbyggande. En delegation från staden Medellin har besökt Sverige och arkitektbyrån AIX har utvecklat ett träbyggnadsprojekt för export.

– En export av träbyggnadsteknik, både färdiga hus och kunnande, kan skapa jobb både i Sverige och i Colombia, säger Yngve Daoson, politiskt sakkunnig på GS.

– GS har genom sin internationella projektverksamhet kontakt med Bygg- och Träfacken i Colombia. Ett hållbart skogsbruk och hållbart byggande måste självfallet inkludera sociala standards och goda arbetsvillkor. Ett svensk träbyggnadsprojekt i Colombia kan på ett konkret sätt bidra till att förbättra den sociala dialogen mellan arbetsgivare och fack, konstaterar Daoson

Förbättrade relationer på arbetsmarknaden tillsammans med jobbskapande åtgärder i glesbygd kan även på sikt bidra till att skapa stabilitet och minska konflikterna i landet.