EU-projekt i fokus

Publicerad:

Nu genomför GS steg två av utbildningen i EU-projektledning. Utbildningen äger rum på Runö folkhögskola i dagarna. Steg ett genomfördes under hösten 2014.

Utbildningen syftar till att ge GS representanter från avdelningarna kunskaper i hur man söker EU-medel, vart man söker, vad en ansökan ska innehålla och hur man skriver en bra ansökan.

Deltagarna har startat arbetet med egna projekt och avser att göra ansökningar inom ramen för den nya programperioden inom ESF (Europeiska Socialfonden) 2014-2020, efterhand som utlysningarna kommer.