En näringspolitisk solskenshistoria

Publicerad:

Det finns dokumentation på förbundets näringspolitiska verksamhet sen -90 talet, på tiden då GS var Skog- och träarbetarförbundet. Målet har varit tydligt, att genom information och opinionsbildning öka andelen bostäder som byggs i trä. Förbundets intresse i de näringspolitiska frågorna har sin grund i att säkra arbetstillfällena för våra medlemmar, men det är också en viktig del i arbetet för att ha inflytande i beslut som påverkar våra medlemmars vardag.

Det finns flera exempel på vad förbundet gjort historiskt för att lyfta den svenska träindustrin. Tillexempel var förbundet år 1999 (då Skogs- och träarbetarförbundet) initiativtagare till uppbyggnaden av ett industriellt utvecklingscentrum med fokus på att förbättra förutsättningarna för träindustrin. År 2000 anordnades tre så kallade ”tillväxtkonferenser” där förbundet uppmärksammade frågor som rör skogs- och tränäringens framtid. Under konferenserna, där Skanska AB medverkade, berördes frågorna kring träets konkurrensmöjligheter i byggsektorn och man diskuterade den låga andelen trä i den svenska byggsektorn. År 2001 började GS driva frågan om ett nationellt träprogram med inriktning mot byggandet. Beslutet om att tillsätta programmet togs 2002 och GS nuvarande politiske sakkunnige Yngve Daoson var då delaktig i framtagandet av densamma.

GS har enträget och målmedvetet drivit de näringspolitiska frågorna för att bejaka medlemmarnas intressen. Det är därför med stor glädje som förbundet läser den kartläggning som Dagens Arbete gjort över träindustrins utveckling. Vårt arbete gör skillnad!

Det näringspolitiska arbetet måste fortsätta. GS kommer även i framtiden vara en trovärdig och tung aktör i påverkansarbetet på politisk nivå.

GS – Vi växer, tillsammans 

Läs kartläggningen som Dagens Arbete gjort här!