Bild på skyddsombudet Sanna Levinsson framför sin arbetsplats iförd varselväst. Sanna Levinsson, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud i GS avdelning 7

Du är min arbetsmiljö och jag är din

Publicerad:

Idag är det Skyddsombudens dag och vi har bett Sanna Levinsson berätta om sitt arbete som huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud i avdelning 7.

När började ditt intresse för arbetsmiljö?

Jag har egentligen alltid varit intresserad av hur det är på jobbet. Arbetsmiljön innefattar mycket mer än vi tror och det handlar ju inte bara om maskiner, det är ju hur vi är mot varandra också.  Maskinerna har kommit ikapp så pass att det finns skydd på dom, vi behöver jobba mer med säkerhetskulturen på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Vi har en hel del kränkningar runt omkring oss. 

Jag har arbetat aktivt med arbetsmiljö i 10 år. Jag har varit skyddsombud de senaste åtta åren.

Berätta om din väg till att bli RSO!

Jag blev tillfrågad av vår klubbordförande om jag var intresserad av att bli RSO, jag tackade ja och blev invald i april 2017. Jobbet som RSO innebär en del resande men vi har ju en relativt liten geografisk avdelning med många mindre företag så det går att hinna med 2-3 besök på en dag.

Finns det någon enskild arbetsmiljöfråga som du tror skulle kunna ha stor inverkan på arbetsmiljön?

Hur vi mår på jobbet, det psykosociala! Om vi mår bra på jobbet då orkar vi också påverka vår arbetsmiljö. Mår vi inte bra i grunden då bryr man sig inte om någonting.  Den psykosociala biten är något vi behöver kika extra på framöver.

Vad ser du för utmaningar med att vara RSO?

Jag lägger mycket på mig själv, på det personliga planet. Jag måste också hänga med och utvecklas i det här uppdraget. Det är väldigt viktigt hur jag uppfattas från det första samtalet med den chefen som jag ska besöka, det påverkar hur jag blir emottagen. Det är väldigt viktigt för mig hur personen jag talar med uppfattar det jag säger. Jag dubbelkollar gärna att det jag vill ha sagt går fram ordentligt. Ute på ett besök så hör gärna arbetsgivaren att jag vill att de ska ändra på saker och ting men det är inte det jag säger. Jag vill att arbetsgivaren kollar och gör riskbedömningar och själva tänker igenom vilka risker som kan finnas på deras arbetsplats.

Vad är det roligaste med att vara RSO?

Alla möten, alla människor man träffar och höra alla idéer folk har. Att få komma ut!

Oftast är arbetsgivaren positiv men det kan vara lite jobbigt att ta det första samtalet för att bestämma träff. En del arbetsgivare kan undra varför jag ska komma ut igen om jag varit där för något år sen. Men en nöjd medarbetare presterar mycket bättre än någon som inte är nöjd.  Det finns studier som visat att en missnöjd medarbetare presterar 15 procent mindre i veckan, så detta är ju något som arbetsgivaren bör vara positivt inställd till. Jag vill att vi samverkar och tillsammans ser till att saker blir gjorda!

Kan du dela med dig av dina bästa tips för att få en god arbetsmiljö på sin arbetsplats?

Man ska skratta och ha roligt, man behöver inte krångla till det. Ha kul och försök att göra någon annan glad varje dag! Skratta tillsammans och inte åt varandra. Det är viktigt att alla tänker på sin arbetsmiljö, att inte bara låta skyddsombuden göra det. Jag är din arbetsmiljö och du är min arbetsmiljö!