Ungdomsrådet i avdelning 14. Från vänster: Patrik Tallbom, Göran Mikaelsson, Nathalie Walmbäck, Mattias Fundin och Johan Mikaelsson.

"Det går att göra utbildningar roliga"

Publicerad:

Nitton deltagare under 30 år samlades i ett soldränkt Östersund i slutet av maj. Ungdomsrådet i avdelning 14 har tagit initiativ till en ungdomsträff, där utbildning kombineras med diskussion, besök på avdelningskontoret och social samvaro under två intensiva dygn.

"Det har inte funnits så mycket ungdomsverksamhet i avdelningen de senaste åren. Vi har sett på våra arbetsplatser att ungdomar vet att facket finns, men inte varför. Någonstans måste vi börja! Vi börjar lite light, inte bara sitta och lyssna – istället diskussion, frågor, se avdelningen, kortare informationspass – för att få upp intresset för facket hos ungdomarna! Det går att göra utbildningar roliga. Det här är ett sätt att fånga upp de som är lite tveksamma. Det känns spännande, vi testar detta nu så får vi utvärdera hur det gick", säger Patrik Tallbom, ungdomsansvarig i avdelningen och en av arrangörerna.

Ungdomsrådet skickade hem en inbjudan till alla under 30, de pratade även med klubbordföranden och studieansvariga så att de kunde pusha för utbildningen på arbetsplatserna. Vid ett tidigare försök till en annan ungdomsaktivitet gjordes enbart utskick, vilket visade sig inte räckte. Den fick ställas in på grund av för få anmälda och ungdomsrådet lärde sig den hårda vägen att det behövs en flerspårig rekrytering. Denna gång gick det betydligt bättre, drygt 20 anmälda och efter ett par sistaminutenavhopp tog nitton ungdomar från Örnsköldsvik, Sundsvall, Kramfors, Östersund och Hammerdal plats i bänkarna.

Rickard Ivarsson, värdegrundsansvarig i avdelning 14, inledde dagarna med ett pass om GS värdegrund. Deltagarna fick diskutera i grupp hur de tycker att GS ska förhålla sig när en medlem eller förtroendevald sympatiserar med SD. Är det okej att vi har SD:are i GS? De flesta var överens om att som medlem är det okej, alla ska ha samma möjlighet till hjälp från facket – oavsett parti. Däremot bör det inte vara okej att ha ett förtroendeuppdrag, då SD inte står för allas lika värde.

Ted Persson demonstrerar hur det gick till när arbetarna skramlade ihop till den första a-kassan, alla deltagare får bidra med ett mynt som de tidigare blev tilldelade.

På bilden: Ted Persson demonstrerar hur det gick till när arbetarna skramlade ihop till den första a-kassan, alla deltagare får bidra med ett mynt som de tidigare blev tilldelade.

Andra dagen gästade Ted Persson från LO för att berätta om hur och varför facket en gång grundades, hur utvecklingen har sett ut och till sist hur det ser ut idag och hur vi vill ha det i framtiden.

”Nu har vi pratat om historien och fått bakgrunden till vart vi är idag”, säger Ted efter sina två historiepass. ”Nu fokuserar vi på framtiden – vi måste ha en vision för att veta  vad vi kämpar för! Vi kan inte bara förvalta det som andra kämpat fram åt oss. Det är NI som ska bestämma hur den framtiden ska se ut.”

Grupparbete i ett soligt Östersund. Hur ska fackets framtidsvision se ut?

På bilden: Grupparbete i ett soligt Östersund. Hur ska fackets framtidsvision se ut?

Efter att ha diskuterat framtidsvision i grupper presenteras det ena goda förslaget efter det andra: lättare att få tillsvidareanställning, mer jämlika löner, sex timmars arbetsdag, pensionärer ska få det bättre, längre semester, hårdare kontroller på arbetsmiljö ,större möjlighet att utvecklas inom företaget, bort med karensdagen. ”Hur ska vi nå denna framtid?”, frågar Ted.  ”Fler medlemmar och fler förtroendevalda”, ropar flera av deltagarna i munnen på varandra.

Resterande tid fylls med information om försäkringar, studier och facklig/politisk samverkan samt till att roa sig med Multi Challenge. 

Det blev en lyckad träff enligt både deltagare och arrangörer. Patrik Tallbom berättar att dom flesta tyckte att försäkringsdelen var den som de kommer ha mest nytta av, många tyckte också att Fackets historia var väldigt intressant. Fyra av deltagarna anmälde dessutom intresse för förtroendeuppdrag på sina arbetsplaster och även för att sitta med i något av avdelningens råd.