GS arbetsplatser inom skogsindustrin kan söka medel ur Stiftelsen Centralfonden

Publicerad:

Stiftelsen Centralfonden bildades på 50-talet av fackförbund och arbetsgivare i samråd med regeringen. Stiftelsens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. GS har två representanter i Centralfondens styrelse.

Klubbar och förtroendevalda på skogs-, virkesmätar- eller sågverksavtalet kan i samråd med sin arbetsgivare söka medel i fonden. Fondens medel ska användas för att skapa bättre arbetsmiljö med fokus på säkerhet och hälsa för de anställda. Mindre företag kan söka bidrag för individuella insatser, bidrag för gruppinsatser kan sökas av både små och stora företag. Fonden bekostar också individanpassade rehabiliteringsbehandlingar

Tidigare projekt som Centralfonden möjliggjort har teman som inkludering, säkrare skogsentreprenad, hjärnhälsa och hälsoutmaningar. De olika projekten som Centralfonden finansierar har gett de anställda tillgång till exempelvis gruppträning på arbetsplatsen, föreläsningar och utbildningar för de anställda och tekniska hjälpmedel, allt i syfte att främja de anställdas hälsa.

”Fonden är en utmärkt resurs för att åstadkomma mervärden för våra medlemmar! I normalfallet fordras att det aktuella företaget står för halva finansieringen av hälsofrämjande projekt och liknande, varvid fonden tar resterande kostnader. Det är egentligen bara fantasin som avgränsar möjligheterna när det gäller projekt och investeringar för hälsa och arbetsmiljö som fonden kan delfinansiera.”  Säger Magnus Lindberg som är ansvarig ombudsman för skogsavtalet.

 

Läs mer om Centralfondens arbete här. Har du frågor om fonden så maila Magnus Lindberg, centralombudsman på GS.