"Vi måste pressa företag och FCS till ILO:s kärnkonvensioner"

Publicerad:

” Kongressen måste skicka ett tydligt budskap till företag i den ekonomiska kammaren och FCS. Vi kräver social rättvisa och att ILO: s kärnkonvensioner implementeras även för industriarbetare”, säger Camilla Lundh, GS avdelningsordförande i avdelning 10.

Idag röstade BWI kongressen ja till ”yellow card”, som innebär att BWI bland annat kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att fortsätta arbetet med att påverka FSC för att få in ILO:s kärnkonvensioner i kedjecertifieringen. 

Camilla Lundh från GS, höll ett inledande tal innan beslutet fattades. 

“ Jag vill understryka att det är företagen vi vänder oss till och inte FSC som sådant. FCS certifieringen är ett fantastiskt kompletterande verktyg i vår kamp i hållbara arbetsvillkor”.

I oktober sammanträdde FSC:s generalförsamling i Vancouver, där beslutas om vad som krävs för att en produkt ska få en FSC-märkning. För skogsbruket finns redan skrivningar i FSC-standarden som ska reglera arbetsvillkoren för skogsarbetaren. Men för kedjeproducerade produkter, så som kartonger och möbler, gäller inte dessa skrivningar. Förslagen om att industriarbetarna som vidareförädlar skogsprodukterna också ska omfattas av ILO:s kärnkonventioner så som rätten att organisera sig fackligt, förhandla kollektivt och inga barnarbeten fick starkt motstånd vid FSC: generalförsamling.

” Den ekonomiska kammaren, har underminerat hela FSC systemet då de inte respekterar de dialoger vi har fört tillsammans. Det är viktigt att vi skapar den här arbetsgruppen (ad-hoc gruppen) och att gruppen kan starta upp så snart som möjligt. Vi måste pressa företag och FCS till ILO:s kärnkonvensioner. Vi vill att industrisektorn ska ha samma rättigheter som skogssektorn”.   

Bakgrund

Här kan du läsa mer:

Pressmeddelande GS och Pappers

Dagens Arbete

Dagens Nyheter