Bostadsminister besökte klimatsmart trähus

Publicerad:

Idag var Bostadsministern Mehmet Kaplan och tittade på klimatsmarta trähus i Årsta.

Skagershuset i Årstas stomme och fasad är byggt helt i trä. Tanken bakom projektet är att förena spännande arkitektur med goda miljöval.

- Det här är framtidens bostadsbyggande. Det har en god resurseffektivitet, hög miljömedvetenhet och är byggt i trä, vilket är ett förnybart och klimatsmart byggmaterial, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

I onsdags förra veckan presenterade GS tillsammans med LRF Skogsägarna fyra under ett seminarium i Riksdagen fyra punkter för att stärka den svenska skogs- och träindustrin:

  • Ett tydligt politiskt mål för att öka andelen trä i byggnader.
  • Ett systemtänk vid byggande där klimat, miljö och sysselsättning är viktiga komponenter.
  • Snabb och tydlig kommunikation vad gäller uppföljning på Boverkets uppdrag, att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, som ska presenteras för regeringskansliet i september 2015.
  • Ett aktivt brukande av skogen.

Läs mer om GS och LRF:s seminarium här