Avtalskrav överlämnade till arbetsgivarna inom Arbio-gruppen

Publicerad:

GS har idag den 21 december utväxlat avtalsyrkanden med våra motparter inom Arbiogruppen, dvs Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen samt Skogs- och Lantarbetsgivarna.

Vi har som tidigare redovisat, yrkat på löneökningar om 2,8 procent, ytterligare avsättning till deltids/avtalspension, aktivt gemensamt arbete för bättre arbetsmiljö och mer jämställda villkor mellan kvinnor och män på våra arbetsplatser.

Dessutom har vi specifika avtalsyrkanden med respektive motpart som våra valda delegationer arbetat fram, vilka ser olika ut beroende på avtalsområde.

Nämnas kan dock exempel på yrkanden som ökat inflytande för det lokala facket vid inhyrning av arbetskraft, begränsning av på varandra löpande visstidsanställningar, ökade kontrollmöjligheter att rätt lön utbetalas inom skogsbruket och införa reformen om rätt till deltidspension på samtliga s.k. industriavtal områden.

Med hänsyn taget till den ekonomiska osäkerhet vi ser i Sverige, men också i vår omvärld är våra yrkanden satta utifrån ett kort avtal.

Arbetsgivarnas yrkanden är tyvärr av den arten som skulle kunna innebära att i princip allt inflytande för våra medlemmar försvinner vad gäller löneutläggning, arbetstidens förläggning, införande av olika driftsformer och anställningsformer. Dessutom frysta lägst löner, låga löneökningar, förändring av ATK- bestämmelsen och detta under en längre avtalsperiod.

Med dessa krav, samtidigt som arbetsgivarna säger sig vilja se "modernare kollektivavtal" vrider de klockan tillbaka till en arbetsmarknad i 1930-tals format.

Vi kan redan nu konstatera att nästa års förhandlingar blir mycket komplicerade, och det kommer kräva all mobilisering i vår organisation.

Tommy Andersson, avtalssekreterare GS

För mer information kontakta GS