Angående en artikel i Expressen om GS ordförande Per-Olof Sjöös boende

Publicerad:

GS äger fastigheten där ordförande bor. Det är en tjänstebostad med marknadsmässig hyra. Ordförande bor permanent i lägenheten med sin familj, det vill säga ordförande har den inte som övernattningslägenhet. Hyreskontraktet är kopplat till ordförandes uppdrag och återlämnas till GS fastighetsbestånd när uppdraget avslutas. GS anlitade en entreprenör för hela ombyggnaden, de skötte även inköp av interiörer.

Skälet till att GS byggde en lägenhet i fastigheten var att komma tillrätta med värmekostnaden för huset. Alternativen var att isolera hela vinden, som var en kallvind,  eller att bygga en lägenhet. Valet utifrån en ekonomisk kalkyl var att det var bättre att bygga en lägenhet, GS hade redan bebyggt den andra delen av vinden.

GS har nu en förbättrad värmekostnad för huset samt en ytterligare lägenhet som kan hyras ut. Det vill säga värdet på fastigheten är bättre. GS ser även över andra vindar som finns i fastighetsbeståndet, av samma orsak.