Per-Olof Sjöö tillösammans med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht

Träindustriellt byggande, arbetsmiljö och skogspolitik - GS sammanfattar en lyckad vecka i Almedalen

Publicerad:

Almedalsveckan närmar sig sitt slut och när GS nu lämnar Visby kan vi konstatera att det varit en mycket lyckad vecka där vi vid tio olika tillfällen fått möjlighet att prata om våra medlemmars frågor. Här redogör vi för några av de aktiviteter som GS medverkat i.

 

Under måndagskvällen medverkade förbundsordförande Per-Olof Sjöö vid ett seminarium som handlade om träindustriellt byggande. Seminariet anordnades av Folkhem som i över 10 år drivit frågan om att fler bostadshus måste byggas i trä. Målgruppen för seminariet var byggherrar som ännu inte vågat ta klivet och bygga flervåningshus i trä. För dessa byggherrar är våra medlemmar och deras arbete relativt okänd. Per-Olof pratade om det träindustriella byggandets framtidmöjligheter och om dess fördelar vad gäller både klimat och för arbetsmiljö. 

 

Seminarium ungas arbetsmiljöTisdagen inleddes med paneldeltagande i ett seminarium om ungas arbetsmiljö. Många yngre drabbas idag av sjukdomar till följd av bristande arbetsmiljö. Per-Olof samtalade med 3 unga som råkat ut för en arbetssjukdom om vad som krävs för att förebygga skador. Bland annat krävs att staten satsar på arbetsmiljö och arbetsmiljöverket. För GS medlemmars del, där de flesta jobbar på mindre arbetsplatser, finns sällan skyddsombud på plats. Då är det viktigt att se till att ge stöd till det regionala skyddsombuds-arbetet. För det arbetet har socialdemokraterna skjutit till mer pengar. Per-Olofs budskap var att ett hållbart arbetsliv kräver rejäla satsningar på arbetsmiljö.

 Per-Olof ringer medlemmar

Peo ringer medlemmar och förtroendevalda från LO:s ringcenter

Under torsdagen deltar Peo i Stora Ensos paneldebatt  ”Ökad digitalisering i industrin – ett hot mot jobben eller nyckeln till framtidens konkurrenskraft”. Peo påtalar att GS medlemmar är vana vid förändringar. Han pratar om vikten av att det ska finnas möjlighet till utbildning och omställning, men att det också behöver finnas ett trygghetssystemen som underlättar förändringar. Även bostadsminister Peter Eriksson deltog i seminariet. Bostadsministern talar om den stora industrialiseringen av bostadsbyggande som nu sker och han påtalar att han tycker att GS är väldigt intressanta i sammanhanget då det är våra medlemmar som levererar arbetskraften till de nya industrierna.

Paneldebatt Stora Enso

Från vänster: Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör Stora Enso, Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande GS, Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister (MP), Jin Moen, Samverkansledare och programchef IoT Sverige, Helena Stålnert, moderator.

På torsdagen arrangerar RFSL en parad för mångfald. Rekordmånga går i paraden och står upp för allas lika värde till följd av NMR:s och Sverigedemokraternas närvaro i Almedalen. Givetvis har GS representanter på plats. 

Mångfaldsparad

Per-Olof tillsammans med Eva Guovelin, förbundsordförande Livs

Under veckan fick vi till ett eftertraktat samtal med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Per-Olof och Sven Erik talade om skogspolitik och vilken viktig roll GS medlemmar har i det svenska välfärdssamhället. Här kan du se samtalet!  

I slutet av veckan höll stadsminister Stefan Löfvén ett starkt och tydligt tal om vikten att hålla ihop, om att det kokar inom honom när han ser nazister i demokratiforumet  Almedalen. ”Sverige utmanas av extremistiska krafter. Men då som nu vet vi: Det går inte sönder, om vi håller ihop! Det är därför jag är besjälad av att bygga ett starkare samhälle”. Statsministern fokuserade även på välfärden ”Jag vill inte ge mest till de som redan har mest. Därför kan jag säga ärligt till er som har mest i vårt samhälle: Nu får ni faktiskt stå tillbaka – nu är det vanligt folks tur!” 

Stefan Löfven