Almedalen 2017: Allt större intresse för GS frågor

Publicerad:

När Almedalsveckan i Visby går in i halvtid kan vi konstatera ett växande intresse för GS frågor. Bland annat presenterade Stora Enso en satsning på 450 miljoner kronor i en ny träbyggnadsfabrik till Gruvön. 

GS har under veckans början både deltagit i och lyssnat på flera seminarier. Vi märker av en tydlig ökning av deltagare i de seminarier som handlar om träindustriellt byggande. Vid publikfrågorna som hölls i anslutning till seminarierna var det flera kommunföreträdare som ställde frågor om vad de kan göra för att öka byggandet av flerbostäder i trä. 

I anslutning till ett seminarie presenterade Stora Enso sin satsning på 450 miljoner i en ny fabrik till Gruvön och 60 nya jobb. Fabriken ska producera korslimmat trä som senare används som byggkomponent i flerbostadshus. Vid samma seminarie deltog bostadsminister Peter Eriksson och han uppskattar att hälften av de flerbostäder som byggs år 2025 kommer att byggas i trä. Han sa också att det är viktigt att redan nu förbereda för export av svenska trähus, som blir aktuellt när den svenska marknaden blir mättad.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS, kommenterar "Det blir allt tydligare att det näringspolitiska arbete vi lagt ner får ett riktigt genomslag. Nu vill det till att också de fackliga frågorna får ett tydligt avtryck i det fortsätta arbetet."

Läs om GS näringspolitiska solskenshistoria här.

Läs mer om vårt näringspolitiska arbete här.