Nyheter

Nyhetsarkiv

 • GS presenterar ett mer aktivt arbete för lika lön!

  I november på GS Förbundsmöte höll Karin Ewelönn, utredare på GS, och Erica Selander, ombudsman med ansvar för Värdegrundsfrågor, ett seminarium om löneskillnader på grund av kön i GS branscher och om vilka verktyg vi faktiskt har för att komma tillrätta med det. Efter seminariet lämnades diskussionsunderlag ut till deltagarna.

 • Man omkom i arbetsplatsolycka i Varberg

  Per-Olof Sjöö kommenterar arbetsplatsolycka på Derome i Varberg.

 • Administrativ personal på utbildning

 • Pressmeddelande: GS och TMF tilldelas pengar för fortsatt arbete med snabbspår

  Pengarna ska avsättas för fortsatt arbete med att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden

 • Sverigedemokraterna, arbetarparti eller arbetarfiende?

  Idag har Tankesmedjan Tiden släppt en rapport där Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik granskas. Inför valet 2014 hävdade SD att de var ett bättre arbetarparti än Socialdemokraterna och SD har kallat sig Arbetarpartiet – på riktigt. Tankesmedjan Tidens rapport har undersökt om SD verkligen driver en arbetarvänlig arbetsmarknadspolitik som utgår från att värna arbetarens intressen genom att undersöka några av de frågor som partiet drivit i arbetsmarknadsutskottet under mandatperioden 2014-2018.

 • Staten måste gå före och satsa på klimatoptimerat bostadsbyggande

  Idag presenteras regeringens utredning ”Bostadsbyggande på statens fastigheter”. Avsikten är att genom att inventera befintligt fastighetsbestånd, utreda möjligheterna för ökat bostadsbyggande på mark som förfogas av staten.

 • Rekordstort intresse för Industridagen

  Närmare 650 personer samlades måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen. De flesta talare betonade vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen. Den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.

 • Jobben, arbetsmiljö, arbetsmarknad och integration - Dessa områden kommer vara fokus för GS i årets valrörelse!

  I två dagar har förbundet hållit valupptakt tillsammans med nästan 70 deltagare från hela Sverige. Utöver valplan och planering har vi fått besök av Patrik Björck (S), Andrea Törnestam (SSU) och Anders Ygeman (S).

 • 75 miljoner för att utveckla svensk industris arbete med kompetensförsörjning/utveckling

  Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

 • Stora Enso tecknar globalt ramavtal

  Idag samlas företrädare från Stora Enso och de globala internationalerna IndustriAll, BWI och UNI för att underteckna ett globalt ramavtal.