Nyheter

Nyhetsarkiv

 • Industrirådet är överens om hur industrins kompetensförsörjning kan stärkas!

  Industrins parter är överens om hur industrins kompetensbehov ska kunna mötas. I en ny rapport lyfts reformbehov i utbildningssystemet fram för att industrin ska fortsätta att vara en motor för sysselsättning och tillväxt. Rapporten har tagits fram av Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning.

 • GS och etableringsanställningarna

  Med anledning av att Unionen kommit överens med våra motparter (TMF och GF) i frågan om etableringsanställningar vill vi påminna om vår nyhet från 20/11-17 som förklarar varför GS förra året drog sig ur förhandlingarna.

 • Har alla människor samma makt att forma samhället och sitt eget liv?

  LO har i dagarna släppt sin årliga Jämställdhetsbarometer. Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor och huruvida alla människor har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Årets jämställdhetsbarometer gör en tillbakablick över utvecklingen från 1997 till 2017.

 • GS presenterar ett mer aktivt arbete för lika lön!

  I november på GS Förbundsmöte höll Karin Ewelönn, utredare på GS, och Erica Selander, ombudsman med ansvar för Värdegrundsfrågor, ett seminarium om löneskillnader på grund av kön i GS branscher och om vilka verktyg vi faktiskt har för att komma tillrätta med det. Efter seminariet lämnades diskussionsunderlag ut till deltagarna.

 • Man omkom i arbetsplatsolycka i Varberg

  Per-Olof Sjöö kommenterar arbetsplatsolycka på Derome i Varberg.

 • Administrativ personal på utbildning

 • Pressmeddelande: GS och TMF tilldelas pengar för fortsatt arbete med snabbspår

  Pengarna ska avsättas för fortsatt arbete med att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden

 • Sverigedemokraterna, arbetarparti eller arbetarfiende?

  Idag har Tankesmedjan Tiden släppt en rapport där Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik granskas. Inför valet 2014 hävdade SD att de var ett bättre arbetarparti än Socialdemokraterna och SD har kallat sig Arbetarpartiet – på riktigt. Tankesmedjan Tidens rapport har undersökt om SD verkligen driver en arbetarvänlig arbetsmarknadspolitik som utgår från att värna arbetarens intressen genom att undersöka några av de frågor som partiet drivit i arbetsmarknadsutskottet under mandatperioden 2014-2018.

 • Staten måste gå före och satsa på klimatoptimerat bostadsbyggande

  Idag presenteras regeringens utredning ”Bostadsbyggande på statens fastigheter”. Avsikten är att genom att inventera befintligt fastighetsbestånd, utreda möjligheterna för ökat bostadsbyggande på mark som förfogas av staten.

 • Rekordstort intresse för Industridagen

  Närmare 650 personer samlades måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen. De flesta talare betonade vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen. Den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.