Nyheter

Nyhetsarkiv

 • Medlem ersattes med 54 000 kr

  Skogsarbetaren arbetade sex dagar i veckan men fick varken ob-tillägg eller övertidsersättning. Arbetsgivaren menar att det var ett frivilligt byte av arbetstid men GS-facket stämde det mellansvenska företaget för brott mot kollektivavtalet.

 • Socialdemokratisk näringspolitik gör skillnad för GS medlemmar!

  Förbundsordförande Per-Olof Sjöö och Näringsminister Mikael Damberg på företagsbesök!

 • Socialdemokraterna vill införa ett röj-stöd till privata skogsägare

  Socialdemokraterna vill införa ett Röj-stöd till privata skogsägare och samtidigt skapa fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa

 • Dags att visa lite Europride!

  I år är det Europride i Stockholm, de viktigaste veckorna i HBTQ+ rörelsen. För varje år har vårt samhälle tagit betydande steg framåt för att vi är och vill vara ett samhälle för alla. Ett öppet, inkluderande, mångkulturellt samhälle utan diskriminering och utan hatbrott. Det är vad vi jobbar för. Sverige är ett land där du ska kunna känna dig inkluderad, sedd och respekterad för den människa du är, både i yrkeslivet och på fritiden.

 • Träindustriellt byggande, arbetsmiljö och skogspolitik - GS sammanfattar en lyckad vecka i Almedalen

  Almedalsveckan närmar sig sitt slut och när GS nu lämnar Visby kan vi konstatera att det varit en mycket lyckad vecka där vi vid tio olika tillfällen fått möjlighet att prata om våra medlemmars frågor. Här redogör vi för några av de aktiviteter som GS medverkat i.

 • En handlingsplan för schysta jobb

  Socialdemokraterna går till val med tio förslag som ökar tryggheten på svensk arbetsmarknad. Moderaterna går till val på försämrad anställningstrygghet och lagstiftade lägre löner. Det handlar om trygghet för vanligt folk.

  Rösta för schysta jobb!

 • Fler kvinnor tar plats på Förbundsmötet

  GS har i dagarna två genomfört årets första förbundsmöte. För första gången i GS historia var andelen kvinnor i den beslutande församlingen lika stor som andelen kvinnor i medlemskåren, 20%.

 • Skogsstyrelseanställda får retroaktiv utbetalning

  Fler semesterdagar och höjda lägstanivåer för semesterlön förhandlades fram i avtalsrörelsen 2014. På grund av en miss som nu har uppdagats får 700 nuvarande och tidigare anställda på Skogsstyrelsen dela på ca 6 miljoner kronor retroaktivt.

 • Fack och arbetsgivare överens om förändring av konflikträtten

  Idag presenterade de tre fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv ett förslag till förändring av konflikträtten. Förslaget förekommer den statligt tillsatta utredningen och innebär i korthet att inga stridsåtgärder får vidtas i annat syfte än att teckna kollektivavtal.

 • Idag presenterar Socialdemokraterna en omfattande handlingsplan för en trygg arbetsmarknad

  Idag presenterar Socialdemokraterna en omfattande handlingsplan för en trygg arbetsmarknad med schysta arbetsvillkor.