Verkställande utskottet (VU)

Per-Olof Sjöö

Förbundsordförande

Tel: 010-470 86 57
E-post:

Madelene Engman

Första vice förbundsordförande

Tel: 010-470 86 44
E-post:

Jörgen Johansson

Andre vice förbundsordförande

Tel: 010-470 84 74
E-post:

Mailen Fredriksen

Sekreterare

Tel: 010-470 83 23
E-post: