Valet 2022

Demokrati är ingen naturlag, demokrati är något vi måste kämpa för varje dag. Den kampen ser väldigt olika ut runt om i världen. I flera länder offrar människor sina liv i kampen för demokrati. Det bästa du kan göra för att hedra demokratin i Sverige är att rösta och GS-facket är ett fackförbund som värnar demokratin och står upp för alla människors rätt att få använda sin röst.

Den 11 september 2022 är det val i Sverige.

Som fackförbund har vi inga åsikter om vad våra medlemmar röstar på. Däremot så engagerar sig GS-facket i valrörelsen för en stark socialdemokratiskt ledd regering. Det gör vi för att vi vill ha en politik som gynnar våra fackliga intressen. En politik för stärkta socialförsäkringar, höjda pensioner, bra a-kassa, aktiv arbetsmarknadspolitik och full sysselsättning. Allt det som gör att vi som fackförbund har så goda förutsättningar som möjligt att förhandla bra arbetsvillkor för våra medlemmar.

På den här sidan samlar vi det material som vi tar fram med anledning av valrörelsen.