Förbundsmötets budskap var enkelt: REGERINGEN AGERA NU

Uttalande från förbundsmötet - AGERA REGERINGEN

Regeringen agera nu! 

Det var budskapet från GS-fackets förbundsmöte. Förbundsmötet är förbundets högst beslutande organ mellan kongressperioderna och sammanträder två gånger per år. Mötet utgörs av 4 representanter från varje avdelning samt förbundsstyrelsen.

På dagens möte anttogs ett uttalande av ett enhälligt förbundsmöte med ett enkelt budskap: byggkrisen drabbar våra medlemmar, det är dags att regeringen agerar! 

Uttalandet i sin helhet:

Uttalande från GS-fackets förbundsmöte

Byggkrisen är den värsta på 30 år. Det slår hårt mot våra medlemmar och mot hela Sverige. Boverkets juniprognos är nattsvart: antalet påbörjade bostäder minskar från 71 000 år 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Den ökande bostadsbristen innebär att färre får ett eget hem men också att andra samhällsproblem förvärras, exempelvis för den gröna industrin att kunna locka nödvändig arbetskraft till olika orter.

GS-facket upplever stora varsel hos många krisdrabbade träbyggföretag och vi ser hur värdefulla, kompetenta medarbetare lämnar det industriella träbyggandet för andra jobb. Det riskerar att dränera denna viktiga klimatvänliga nyckelindustri på kompetens och arbetskraft. När konjunkturen väl vänder och efterfrågan på träbyggandet ökar igen, då kan bristen på personal lamslå det viktiga klimatvänliga byggandet och drabba de orter på landsbygden som behöver dessa företag.

Ulf Kristersson brukar tala om att han leder den första majoritetsregeringen på länge och att det innebär handlingskraft. Just nu sjunker byggandet och varslen växer. Nu är det hög tid att visa handlingskraft, det finns mycket regeringen kan göra och GS-facket har många förslag. Här och nu kan regeringen införa startlån, samla de offentliga byggaktörerna för att tidigarelägga byggplaner riktat mot klimatvänligt trä och ta initiativ till blocköverskridande överenskommelse om investeringsstöd.

GS-facket kräver att Ulf Kristersson agerar för att lösa byggkrisen!

Publicerad: