Träindustrin drabbas av enorma varsel!

Byggtakten är den lägsta på över 30 år och träindustrin drabbas av enorma varsel. Därför har GS-facket gjort en analys av regeringens samt oppositionens budgetförslag. Dessvärre kan GS precis som många andra konstatera att regeringen i princip inte gör något för att öka nyproduktionen av bostäder.

För perioden januari-september 2023 har varslen inom träindustriavtalet stigit med 400 % jämfört med samma period förgående år. Krisen drabbar inte bara många anställda – den slår mot hela landet. Träindustrin är viktig för Sverige genom att den bygger bostäder åt behövande, sänker utsläppen i byggsektorn och skapar jobb på landsbygden. Krisen beror på rekordlåg efterfrågan av bostäder och en drastisk minskning av byggandet. Men grundorsakerna är egentligen omvärldsfaktorer såsom Ukrainakriget, inflationen och räntehöjningar. Träindustrin och våra medlemmar kan inte lämnas ensamma att hantera denna kris, då kommer bostadsbristen förvärras och landsbygden utarmas. Träindustrin behöver politiska stödåtgärder nu.

Regeringen satsar totalt 1,04 miljarder kronor på ökat byggande i sin budget. Dessvärre är det satsningar på ROT och mindre åtgärder som ej kommer att öka nybyggnationen. Dessutom innebär regeringens beslut om att skrota investeringsstödet att de statliga investeringarna de facto minskar. Därtill finns inte ens hållbarhet eller träbyggande utpekat i regeringens budgetutspel. Det är anmärkningsvärt då byggandet står för cirka tjugo procent av utsläppen och då träindustrin är så viktig för Sverige.

Regeringens satsningar är betydligt lägre än Socialdemokraternas satsningar på ökat byggande på 8,58 miljarder kronor. Socialdemokraterna presenterar även många nya förslag för att öka byggandet och verkar ha tagit intryck av GS budskap och förslag. Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte utvecklar sina korta skrivelser om hållbarhet, träbyggande och klimatvänligt byggande. Även Centerpartiet nämner värdet av byggande med lägre utsläpp men utan att konkretisera det i faktiska förslag.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår investeringar i och krav på klimatvänligt byggande. Samtliga oppositionspartiet vill satsa mer än regeringen.

Slutsatsen är tydlig: regeringen sätter sin tilltro till den privata marknaden i en tid där den fallerar och oppositionen prioriterar att öka investeringarna och ta fram nya förslag. Våra medlemmar behöver en regering som hanterar krisen. Vi ber inte om allmosor, vi vill ha stöd för att bygga Sverige starkt med fler klimatvänliga bostäder i trä och med fler jobb på landsbygden.

Publicerad: