Tony Berggren som nyvald ordförande för UNI Graphical & Packaging

Rapport från UNI-kongress

GS-facket är medlemmar i federationen UNI Graphical & Packaging som samlar arbetare inom grafiska- och förpackningsindustrin. Under vecka 46 genomfördes den globala och europeiska kongressen, där valdes GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman Tony Berggren till ordförande för den Europeiska federationen.

GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman Tony Berggren var en av föredragarna under passet att arbeta i kampanjer. Där berättade och informerade Tony om FSC certifieringssystemet och ekonomisk, miljö och social balans. Tony pekade på att detta är ett verktyg vi ska använda för att kunna organisera och komma in på företag för att prata med de anställda och att organisera dem.

GS-fackets ombudsman Kenneth Johansson på kongressen.

Under den Europeiska delen genomfördes en paneldiskussion om den sociala dialogen och kollektiva förhandlingar. Där deltog GS-fackets ombudsman Kenneth Johansson som betonade vikten av att använda de verktyg vi har för att bygga våra fackliga organisationer runt om i Europa. Med verktyg som EWC strukturen och den sociala dialogen.

GS-fackets avtalssekreterare Madelene Engman passade på att under den diskussionen informera om den viktiga kamp som just nu tas i Sverige för att få till kollektivavtal på Tesla.

UNI kongressen gav sitt fulla stöd till IF Metall för detta arbete.

När valet av den nya ledningen för UNI G&P Europa genomfördes valdes GS-fackets Tony Berggren till ordförande för den kommande kongressperioden.

I sitt linjetal tryckte Tony hårt på fackens viktiga arbete med att organisera.

- Vi har många olika arbetsmarknadsmodeller i Europa men gemensamt för oss alla är vikten av en hög organisationsgrad, säger Tony Berggren, GS-fackets internationella ombudsman -och nyvalda ordförande för UNI Graphical & Packaging Europa.

- För mig kommer tyngdpunkten handla om organisering i alla delar och att använda de verktyg vi har till vårt förfogande. Allt ifrån kollektivavtalsmodeller, nationella lagar till europeiska direktiv. Det är fackens legitimitet och överlevnad som är insatsen om vi inte lyckas med organiseringsarbetet. Det var kongressens tema vilket också blev mina avslutningsord: Reclaiming Power- Organizing for social justice and democracy, avslutar Tony Berggren.

Publicerad: