Per-Olof Sjöö, GS-fackets förbundsordförande

Per-Olof Sjöö: extra barnbidrag till jul och billigare el

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö skriver tillsammans med övriga styrelsen i LO om ett antal politiska åtgärder som krävs för att stötta hårt kämpande LO-arbetare som går en krisvinter till mötes. Bland förslagen som lyfts finns krav på ett extra barnbidrag inför julen och åtgärder för sänkta elpriser.

Det råder ingen tvekan om att Sveriges löntagare går en tuff vinter till mötes. Inflationen gör att köpkraften minskar när mat och el blir dyrare. Samtidigt höjs räntan och bolånen drar iväg. Det höjda kostnadsläget har gjort att det höjts krav på inflationskompenserade krav i avtalsrörelsen. GS-facket har dock framhållit att det är en orimlig hållning.

- Om vi skulle gå ut och kräva löneökningar i nivå med inflationen så vet vi av historien det givna resultatet – ännu högre inflation, vilket driver upp räntorna ytterligare och det enda det ger är en värre ekonomisk situation och fortsatta reallönesänkningar, säger Per-Olof Sjöö.

- GS kommer att kräva varenda krona som går att få ut i denna avtalsrörelse utan att bidra till inflationen. Men sen måste politiken kliva in och ta ett mycket större ansvar än vad vi ser idag för att underlätta för LO-arbetarna i detta exceptionella läget, avslutar Per-Olof Sjöö.

DN debatt (5/11) skrev Per-Olof Sjöö tillsammans med hela LO-styrelsen om vilka politiska åtgärder som önskas från politiken.

1) Sänkta elpriser

  • Betala elprisstöd till svenska hushåll och företag skyndsamt
  • Utveckla de påbörjade programmen för energibesparing
  • Sänk elpriset

2) Bättre a-kassa och slopad karens

  • Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen
  • Avskaffa karensavdraget för gott

3) Sänkt kostnad för drivmedel och rättvisare skattelättnad för arbetsresor

  • Sänk tillfälligt skatten på bensin och diesel
  • Inför en skattelättnad för arbetsresor

4) Stärkt barnbidrag

  • Betala ut ett extra barnbidrag till jul

5) Pausat amorteringskrav

  • Pausa amorteringskravet

6) Beredskap att förstärka systemet för korttidsarbete

  • Regeringen bör vara beredd att tillfälligt förstärka systemet med stöd vid korttidsarbete. Det kan göras i linje med vad den pågående utvärderingen föreslår, eller på motsvarande sätt som under pandemin.
Publicerad: